> Học bổng sau đại học

Học bổng Tiến sĩ của Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc 2015

2015.06.30 - Học bổng sau đại học

Đại học Công nghệ Sydney (UTS) trao tặng các suất học bổng của Hiệu trưởng nhằm chọn ra các sinh viên quốc tế xuất sắc có tiềm năng làm nghiên cứu khoa học. Học bổng UTSP chi trả chi phí sinh hoạt chung trong thời gian 02 năm theo học bậc thạc sỹ nghiên cứu hoặc 03 năm chương trình tiến sỹ nghiên cứu. Trong năm 2015, giá trị học bổng là 25.392 đô-la Úc một năm và được trả hai tuần một lần thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên. Học bổng không được quy đổi tương đương sang các viện đào tạo khác. Hạn chót nhận đơn vào ngày 20/08/2015.

Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ nghiên cứu của Đại học New South Wales, Úc 2016

2015.06.30 - Học bổng sau đại học

Đại học New South Wales sẽ trao học bổng nghiên cứu quốc tế cho sinh viên có nguyện vọng tham gia khóa học nghiên cứu sau đại học thuộc tất cả các chuyên ngành. Có 3 loại học bổng được trao:  Học bổng Nghiên cứu Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế (IPRS), Giải thưởng Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế (UIPA) và Học bổng hỗ trợ học phí (TFS) đi kèm với trợ cấp nghiên cứu. Sinh viên nộp hồ sơ sẽ được xét duyệt cho tất cả các học bổng này. Học bổng này chỉ dành cho các ứng viên có bằng Cử nhân Danh Dự 4 năm Hạng Nhất từ một tổ chức đào tạo của Úc hoặc một bằng cấp nghiên cứu hay kinh nghiệm tương đương. Văn bằng này phải thuộc một chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của ứng viên. Hạn chót nộp hồ sơ là 24/08/2015.

Học bổng của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Đại học Auckland, New Zealand

2015.06.30 - Học bổng sau đại học

Mục tiêu của chương trình học bổng hợp tác giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Nhật Bản là trao cơ hội cho các ứng viên xuất sắc tới từ các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB được theo học bậc sau đại học các ngành kinh tế, quản lý, khoa học-công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến phát triển khác tại các cơ sở đào tạo trong khuôn khổ chương trình tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đại học Auckland là một trong những trường Đại học thuộc chương trình nói trên

1 2