> Học Bổng

Thông báo học bổng sau đại học của Viện Hàn lâm khoa học Academia Sinica (Đài Loan)

2016.01.20 - Học bổng sau đại học

TIGP Application Announcement for 2016   TIGP is now accepting applications for the 2016 fall semester. You are most welcomed to apply online (recommended) athttp://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ or send the completed application package to TIGP Admissions Office by post before March 31, 2016.   We currently offer twelve interdisciplinary Ph.D. programs. To learn more about a specific option, please select from the following list to proceed to the program's website / brochure:

TIGP Introduction Brochure [PDF] 1.        Chemical Biology and Molecular Biophysics » [PDF] 2.        Molecular Science and Technology » [PDF] 3.        Molecular and Biological Agricultural Sciences » [PDF] 4.        Bioinformatics » [PDF] 5.        Molecular and Cell Biology » [PDF] 6.        Nano Science and Technology » [PDF] 7.        Molecular Medicine » [PDF] 8.        Earth System Science » [PDF] 9.        Biodiversity » [PDF] 10.     Interdisciplinary Neuroscience » [PDF] 11.     Sustainable Chemical Science and Technology » [PDF] 12.     Social Network and Human-Centered Computing  » [PDF] Application can be submitted through the on-line application system at: http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php (recommended) or by post to: Admissions Office Taiwan International Graduate Program 128 Academia Road, Section 2 Nankang, Taipei 115 Taiwan, R.O.C.   If there are any inquiries, feel free to contact TIGP Office (Email: tigp@gate.sinica.edu.tw), or the program you wish to apply to directly.

Chương trình học hè tại trường Sư phạm Aichi Nhật Bản

2016.04.14 - Học bổng ngắn hạn

Chương trình học hè của trường Sư phạm Aichi Nhật Bản nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của sinh viên về văn hóa và xã hội Nhật Bản.

Học bổng Tiến sĩ của Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Úc 2015

2015.06.30 - Học bổng sau đại học

Đại học Công nghệ Sydney (UTS) trao tặng các suất học bổng của Hiệu trưởng nhằm chọn ra các sinh viên quốc tế xuất sắc có tiềm năng làm nghiên cứu khoa học. Học bổng UTSP chi trả chi phí sinh hoạt chung trong thời gian 02 năm theo học bậc thạc sỹ nghiên cứu hoặc 03 năm chương trình tiến sỹ nghiên cứu. Trong năm 2015, giá trị học bổng là 25.392 đô-la Úc một năm và được trả hai tuần một lần thông qua tài khoản ngân hàng của sinh viên. Học bổng không được quy đổi tương đương sang các viện đào tạo khác. Hạn chót nhận đơn vào ngày 20/08/2015.

Chương trình mùa hè của trường đại học Ochanomizu Nhật Bản

2016.03.03 - Học bổng ngắn hạn

Chương trình mùa hè về văn hóa và xã hội Nhật Bản của trường đại học Ochanomizu dành cho sinh viên nước ngoài. 

1 2 3 45 6