> Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị trọng điểm trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học giáo dục của ngành. Chỉ tính trong khoảng 10 năm trở lại đây, Trường đã có: 120 đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước; 2 đề tài độc lập và đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; 3 nghị định thư; 65 đề tài trọng điểm cấp Bộ; 403 đề tài cấp Bộ; 3 dự án sản xuất thử; 1 nhiệm vụ hợp tác song phương; 1 chương trình khoa học giáo dục; 9 đề tài trọng điểm cấp Trường; 791 đề tài cấp Trường, 201 đề tài cho nghiên cứu sinh.

Trường ĐHSP Hà Nội cũng là trường có thành tích cao trong công tác sinh viên nghiên cứu khoa học. Từ năm 2000 trở lại đây đã có 7.044 công trình NCKH của sinh viên, Trường liên tục có nhiều sinh viên đạt giải cao trong nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Tính đến năm 2012 sinh viên ĐHSP Hà Nội đã đạt tổng cộng 92 giải thưởng NCKH cấp Bộ, trong đó: 10 giải Nhất, 16 giải Nhì, 18 giải Ba, 48 giải Khuyến khích và 5 giải Nhất, 3 giải Nhì giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam VIFOTEC.

Để tra cứu danh mục các kết quả nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành, mời xem thông tin tại liên kết sau đây: 

http://hnue.edu.vn/Nghiencuukhoahoc/Ketquanghiencuu.aspx