> Học bổng sau đại học

Đăng ký học học vị cử nhân, thạc sỹ quốc tế ngành nghiên cứu Văn hóa Châu Á do trường đại học Liên hợp Đài Loan tổ chức

Chương trình thạc sỹ quốc tế ngành nghiên cứu Văn hóa Châu Á do trường đại học Liên hợp Đài Loan tổ chức chính thức nhận hồ sơ cho học kì 2016-2017.

Trường đại học Liên hợp Đài Loan bao gồm 4 trường: Trường ĐH Giao thông Quốc gia Đài Loan, trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, trường ĐH Quốc lập Trung ương, trường ĐH Quốc gia Dương Minh.

 

Trường ĐH Liên hợp Đài Loan tập trung vào 4 cụm chương trình giảng dạy: Lý thuyết và Châu Á hiện đại, Tư tưởng đương đại và phong trào xã hội, Nghiên cứu giới tính, Nghiên cứu văn hóa hình tượng.

Sinh viên có thể chọn ngành mà mình yêu thích nhưng phải học một trong bốn cụm chương trình học đã nêu trên. 

 

Sinh viên có thành tích học tập nổi bật sẽ được hỗ trợ 10,000 Tân Đài tệ mỗi tháng
 

Các sinh viên quan tâm đến chương trình vui lòng nộp CV, thư nêu rõ mục đích học tập, 2 thư giới thiệu, và điền vào hồ sơ đăng ký:/imgck/files/IACS-UST_Program_application_Form%202016%20.docx

 

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2016

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, truy cập trang web: http://140.113.199.26/

Tin cùng loại