> Học bổng đại học

Học bổng Hàn Quốc cho sinh viên năm 2016

Học bổng của chính phủ Hàn Quốc (KGSP) cho sinh viên quốc tế năm 2016

Năm 2016, chính phủ Hàn Quốc dành 120 suất học bổng cho Đại sứ quán Hàn Quốc và 25 suất học bổng cho các trường Đại học trong vùng cho sinh viên quốc tế đến từ 66 quốc gia muốn theo học chương trình Đại học ở các cơ sở đào tạo Đại học của Hàn Quốc. Học bổng được trao trong vòng 5 năm từ 1/3/2016 đến 28/2/2021. Người được nhận học bổng nên học tiếng Hàn 1 năm trước khi theo học chương trình Đại học (4 năm). Để hồ sơ được lựa chọn, tất cả các ứng viên phải vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên bởi Đại sứ quán Hàn Quốc ở nước sở tại. Hạn nộp hồ sơ ở các nước có thể khác nhau nhưng dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Các ứng viên quan tâm có thể xem nội dung chi tiết theo đường dẫn sau: http://scholarship-positions.com/2012-2013-korean-government-scholarships-program-korea/2012/02/18/