> Học bổng ngắn hạn

Chương trình mùa hè của trường đại học Ochanomizu Nhật Bản

Chương trình mùa hè về văn hóa và xã hội Nhật Bản của trường đại học Ochanomizu dành cho sinh viên nước ngoài. 

 

Tất cả các bài giảng và thảo luận trong chương trình này đều bằng tiếng Anh. Chương trình giúp cho sinh viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

 

Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2016

 

Mẫu hồ sơ đăng kí: /imgck/files/2016_Application_Form_1(1).pdf

Thư tuyên bố lí do ứng cử học bổng: /imgck/files/2016_Application_Form_2(1).pdf

 

Đơn của các cá nhân phải có chữ kí của ban chủ nhiệm khoa, sau đó nộp qua phòng Hợp tác Quốc tế tại địa chỉ: Phòng 415 khu nhà hiệu bộ, trường ĐHSPHN

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với phòng Hợp tác Quốc tế qua email: p.qhqt@hnue.edu.vn

 

Lịch trình cụ thể của chương trình:

Tin cùng loại