> Học bổng ngắn hạn

Học bổng trao đổi sinh viên với trường Yamaguchi

 

Vào tháng 4 năm 2015, Khoa Nghiên cứu Khoa học và Toàn cầu đã được thành lập và chính thức tiếp nhận sinh viên trao đổi vào tháng 10 năm 2016. Khoa này có các lớp học về văn hóa cũng như ngôn ngữ Nhật Bản ở mọi cấp độ, và các lớp học dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên không biết tiếng Nhật.

 

Để biết thêm chi tiết về chương trình trao đổi vui lòng truy cập website:  http://gss.yamaguchi-u.ac.jp/en/

 

Hạn nộp hồ sơ cho các khoa là ngày 15/03/2016 (đối với kì nhập học tháng 10). Riêng hạn nộp hồ sơ cho chương trình trao đổi học tại Khoa Nghiên cứu Khoa học và Toàn cầu là vào ngày 26/04/2016.

 

Mẫu hồ sơ đăng ký: /imgck/files/application%20forms%201.zip

Mẫu VISA: /imgck/files/applying%20for%20VISA.zip


Để biết thêm thông tin xin liên hệ phòng Hợp tác Quốc tế theo địa chỉ email: p.qhqt@hnue.edu.vn

 

 

Tin cùng loại