> Học bổng đại học

Học bổng của chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho MEXT) cho sinh viên năm 2016

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa Học và Công nghệ của chính phủ Nhật Bản (MEXT) trao học bổng cho sinh viên quốc tế muốn nâng cao hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

 

Thời gian cấp học bổng: 10/2016 - 09/2017

Độ tuổi đăng ký: Trong độ tuổi từ 18 -30

Thời hạn nộp hồ sơ: 25/03/2016

 

1. Thông tin chi tiết về học bổng:

/imgck/files/2016Guidelines%20for%20Japanese%20Study%20Students%20Scholarship%20(NIKKENSEI).pdf

2. Mẫu hồ sơ đăng ký: 

/imgck/files/Form%201%20Application%20for%20Japanese%20Government%20Scholarship2016_(NIKKENSEI).docx

3. Mẫu thư giới thiệu: 

/imgck/files/Form%202%20Recommendation%20letter%20(NIKKENSEI%202016).doc

4. Mẫu kế hoạch học tập: 

/imgck/files/Form%203%20Study%20plan%20and%20Quistionnaire%20(NIKKENSEI%202016)%20.doc