> Học bổng đại học

Học bổng Cử nhân của Đại học Canterbury, New Zealand 2016

Đại học Canterbury cung cấp các suất học bổng “UC International First Year” cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập cao và mong muốn theo đuổi chương trình Cử nhân tại trường. Hạn nộp hồ sơ : 15/8/2015. Khoá học bắt đầu 2016

Đại học Canterbury (The University of Canterbury) được thành lập vào năm 1873 và được đặt tại Christchurch, thành phố lớn nhất ở đảo Nam của New Zealand. Đại học tiếp nhận hơn 22.400 sinh viên. Trường bao gồm năm lĩnh vực chính và nhiều các chuyên ngành đa dạng. Các chương trình được cung cấp cho các bậc học đại học và sau đại học trong phạm vi rộng của các lĩnh vực như nghệ thuật, kinh doanh, máy tính, kinh tế, giáo dục, địa lý, mỹ thuật, pháp luật, quản lý, nghiên cứu tôn giáo...

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Canterbury, New Zealand

Đối tượng học bổng: sinh viên quốc tế ( trừ sinh viên Úc, New Zealand).

Giá trị học bổng: học bổng trị giá $10,000, $15,000 hoặc $20,000

Thời hạn học bổng: năm đầu tiên

Yêu cầu: - Ngoài học bổng được trợ cấp, ứng viên phải có đầy đủ chi phí theo học chương trình Cử nhân tại trường.
- Không là công dân Úc hoặc New Zealand, hoặc có visa thường trú tại New Zealand
- Hoàn thành kì thi “University Entrance-level” ( xét đầu vào của trường) vào đúng hoặc sau ngày 1/1 của năm trước khi nộp hồ sơ trước để được phép nhập học tại trường.

Thời hạn nhận hồ sơ: - Thời điểm mở form trực tuyến: 6/2015
- Hạn hộp đơn trực tuyến: 15/8/2015

Phương thức nạp đơn: Đơn trực tuyến sẽ có trên website chính thức của trường vào giữa tháng 6/2015, khoảng 8 tuần trước hạn nộp hồ sơ là 15/8/2015.

Xem thêm thông tin: Website chính thức của trường:

http://www.canterbury.ac.nz/scholarshipsearch/ScholarshipDetails.aspx?ScholarshipID=6935.1480

Địa chỉ liên hệ của trường: 

Scholarships Office
Phone +64 3 366 7001 ext 8964 or ext 8976 or ext 4113
Email scholarships@canterbury.ac.nz