> Kết quả nghiên cứu

Danh sách đề tài Nafodsted từ năm 2012 - 2014 của trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Danh mục đề tài Nafosted giai đoạn 2012 - 2014 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

Mã số

Tên đề tài

Chủ trì

Thời gian
thực hiện (tháng)

Năm 2012

 

 

 

102.01-2012.29

Cấu trúc của một số lớp đồ thị đặc biệt

PGS.TSKH Vũ Đình Hòa

24

103.02-2012.05

Mô phỏng tính chất quang và tính chất từ của các cấu trúc nano bán dẫn

TS. Lê Minh Thư

24

103.02-2012.64

Chế tạo vật liệu spinel-perovskite composite (PbTiO3 -MFe2O4 ; M = Co, Ni,..), vật liệu quang tử từ và nghiên cứu tính chất quang, điện, từ của chúng

TS. Đỗ Danh Bích

24

103.03-2012.80

 Hiện tượng luận của hạt vô hướng trong các mô hình thống nhất

GS.TS. Đặng Văn Soa

24

104.01-2012.14

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài Bách Bộ chi Stemona ở Bắc Đông Dương

PGS.TS Phạm Hữu Điển

36

104.01-2012.26

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các dẫn xuất của một số hệ đa vòng ngưng kết chứa dị vòng thiophen bằng các phản ứng xúc tác phức chất palađi.

 TS Nguyễn Hiển

36

104.03-2012.29

Nghiên cứu lý thuyết sự lưu giữ CO2 và hấp phụ chọn lọc CO2 trên vật liệu khung hữu cơ kim loại MOF

TS Nguyễn Ngọc Hà

36

106.06-2012.86

Nghiên cứu tăng cường khả năng hoạt động của enzyme phytaza kiềm trong đường ống tiêu hóa của động vật nuôi dạ dày đơn bằng đột biến điểm có định hướng

TS Trần Thị Thúy

30

106.14-2012.46

Quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) và động vật đất, vai trò chỉ thị biến đổi khí hậu môi trường của chúng ở Việt Nam

PGS.TS Vũ Quang Mạnh

24

Năm 2013

 

 

 

101.02-2013.11

 Toán tử Monge-Ampere và xấp xỉ các hàm đa điều hòa dưới và hàm chỉnh hình

GS.TS Nguyễn Quang Diệu

24

103.01-2013.20

Nghiên cứu hiệu ứng Nernst và hiệu ứng Hall trong vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao

 TS Bùi Đức Tĩnh

24

103.02-2013.49

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện, từ, quang của một số tổ hợp composite theo định hướng ứng dụng

 PGS.TS Trần Minh Thi

36

103.02-2013.50

Nghiên cứu chế tạo và tính chất xúc tác của hạt nano hợp kim CuPt và NiPt rỗng ứng dụng cho pin nhiên liệu sử dụng ethanol

TS Phạm Văn Vĩnh

36

103.02-2013.51

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu nano quang xúc tác trong vùng ánh sáng nhìn thấy trên cơ sở cấu trúc wolframite AWO4 (A: Co, Cu, Ni, Bi..)

PGS.TS Lục Huy Hoàng

24

104.02-2013.69

Nghiên cứu hiện tượng tự bảo vệ của polypyrrole và ứng dụng làm lớp phủ thông minh chống ăn mòn

PGS.TS Vũ Quốc Trung

24

101.02-2013.13 24

Lý thuyết Nevanlinna và họ chuẩn tắc các ánh xạ phân hình.

PGS.TSKH Trần Văn Tấn

24

I1.7-2013.04

Bản thể luận xã hội về đạo hiếu ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thọ

24

VI1.1-2013.03

Khó khăn tâm lý trong việc thích ứng với chế độ học tập và sinh hoạt của học sinh các trường giáo dưỡng

PGS.TS Nguyễn Thị Huệ

24

VI1.1-2013.28

Nghiên cứu hành vi giới của trẻ vị thành niên ở nước ta hiện nay*

TS. Trần Thị Mỵ Lương

24

VI1.6-2013.21

Nghiên cứu những khó khăn tâm lý của cha mẹ có con bị tự kỷ

TS.  Dương Hải Hưng

24

VI2.2-2013.27

Nghiên cứu năng lực của giảng viên trong các trường đại học sư phạm, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở việt nam

PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh

24

VI2.3-2013.01

Nghiên cứu năng lực thực hành nghề nghiệp trong giáo dục hoà nhập của đội ngũ giáo viên phổ thông

PGS.TS Nguyễn Xuân Hải

24

VI2.3-2013.07

Giáo dục đa văn hóa cho sinh viên các trường đại học phục vụ quá trình hội nhập và toàn cầu hóa

PGS.TS Phan Thanh Long

24

VII1.4-2013.03

Mã văn hóa trong tác phẩm văn học - Những vấn đề lý thuyết và giảng dạy

PGS.TS Lê Nguyên Cẩn

24

VII2.5-2013.06

Hư từ tiếng Việt trên các bình diện ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng

GS.TS Bùi Minh Toán

24

Năm 2014

 

 

 

101.03-2014.14

Thống kê và xấp xỉ số cho một số mô hình ngẫu nhiên không chính qui

TS Ngô Hoàng Long

24

101.02-2014.01

Lý thuyết đa thế vị và hình học phức

PGS. TSKH Phạm Hoàng Hiệp

24

103.02-2014.21

Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện tử của vật liệu ABO3 và XYO4

GS.TS Nguyễn Văn Minh

24

103.99-2014.60

Chế tạo, khảo sát, và tăng hiệu suất chuyển đổi năng lượng của pin mặt trời sử dụng vật liệu chấm lượng tử

TS Nguyễn Đình Lãm

36

104.06-2014.84

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc CO2 thành metanol

PGS. TS Lê Minh Cầm

36

106-NN.05-2014.03

Nghiên cứu giai đoạn sớm của cá Thơm (Plecoglossus altivelis) ở sông Tiên Yên, bắc Việt Nam

TS Trần Đức Hậu

24

  (Nguồn: tổng hợp từ http://www.nafosted.gov.vn/)    

 

Tin cùng loại