> Chương trình lưỡng quốc cử nhân

Chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa trường ĐHSP Hà Nội và trường ĐH Pusan Hàn Quốc

Chương trình 2+2 giữa ĐHSP Hà Nội và ĐHNN Bu-san là chương trình liên kết đào tạo bậc đại học. Toàn bộ chương trình đào tạo trong 4 năm (8 học kì), 2 năm đầu (4 học kì) học tại trường tuyển sinh, 2 năm cuối (4 học kì) học tại trường đối tác.


Giới thiệu chung

 Ngành đào tạo: Ngữ văn, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Tiếng Hàn và Văn hóa Hàn Quốc (các ngành khác mà Trường được phép đào tạo).

- Chương trình đào tạo theo khung chương trình của ĐHSP Hà Nội và ĐHNN Bu-san đã được thỏa thuận (gồm 130 tín chỉ cho toàn bộ khóa học).

- Bằng đại học chính quy (Cử nhân) do ĐHSP Hà Nội cấp và ĐHNN Bu-san cấp theo qui định.

 

Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành khoa học xã hội với hai bằng cử nhân trong 4 năm.

- Sinh viên được tiếp cận với chương trình, công nghệ đào tạo hiện đại bậc đại học của hai trường đại học uy tín của Việt Nam và Hàn Quốc.

 

Các môn học

- 2 năm đầu học tại Việt Nam: sinh viên học theo chương trình hiện hành của ĐHSP Hà Nội. Người học phải tích lũy ít nhất 65 tín chỉ gồm các môn bắt buộc và tự chọn.
- 2 năm tiếp theo tại Hàn Quốc: sinh viên học theo chương trình hiện hành của ĐHNN Bu-san. Người học phải tích lũy ít nhất 65 tín chỉ gồm các môn bắt buộc và tự chọn. Kết quả xét tốt nghiệp có thể dựa trên điểm thi hoặc điểm khóa luận.


Phương thức tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Những sinh viên đang học năm thứ 2 hệ chính qui các ngành KHXH.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 10-15 sinh viên/khóa
- Thời gian tuyển sinh: Dự kiến tuyển sinh từ tháng 3 hàng năm.


 

Tin cùng loại