> Học bổng sau đại học

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia nhận hồ sơ cho bậc học Thạc sĩ

Tổng cộng 80 suất học bổng Thạc sĩ học toàn thời gian ở Australia sẽ được cấp cho các ứng viên Việt Nam. Ứng viên khó khăn (bao gồm ứng viên là người khuyết tật hoặc là người ở các tỉnh/huyện nghèo) có thể nhận được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Ứng viên khó khăn. 

 

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển sinh 2016 (niên học 2017) hiện nhận hồ sơ cho đến ngày 31/3/2016.

 

 Thông tin đầy đủ về vòng tuyển sinh này được đăng tải trên trang web www.australiaawardsvietnam.org. Cụ thể, mục Hỏi đáp cho Ứng viên cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu hồ sơ. 


 Xin lưu ý: hạn đóng hồ sơ đối với ứng viên Việt Nam là ngày 31/3/2016. 


Để được giải đáp thêm, xin gửi email tới info@australiaawardsvietnam.org hoặc liên lạc với đường dây nóng (04) 3938 7375 (8h30 đến 16h30 trong thời gian nhận hồ sơ) hoặc (04) 3939 3991/2.

Tin cùng loại