> Chương trình tiếng việt

Chương trình đào tạo Cử nhân tiếng Việt

Chương trình này nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức về tiếng Việt để có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong phiên dịch và trong những hoạt động khác có liên quan, đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên có thể độc lập nghiên cứu tiếng Việt sau này. Chương trình đào tạo cũng nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người Việt Nam, văn hoá Việt Nam.

Ngành: TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

 

Thời gian học: 4 năm

Đối tượng đào tạo: Tất cả các sinh viên nước ngoài, nhân viên của các cơ quan ngoại giao, văn hóa, thương mại và những người nước ngoài khác đã tốt nghiệp trung học có nhu cầu cần trang bị kỹ năng và kiến thức cao về tiếng Việt.

Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ) với 190 đơn vị học trình (đvht) (mỗi đvht có 15 tiết). Tổng số tiết học là 2850 tiết.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH 

 

 

Môn học

Số đvht

Năm 1

 

Học kỳ 1

Tiếng Việt

(Vietnamese)

Thực hành tiếng Việt ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

30

Học kỳ 2

Tiếng Việt

(Vietnamese)

Thực hành tiếng Việt ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

30

Năm 2

 

Học kỳ 1

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Địa lý Việt Nam

(Vietnamese Geography)

Lịch sử Việt Nam

(Vietnamese History)

Văn hoá Việt Nam 1

(Vietnamese Culture 1)

Cơ sở ngôn ngữ học

(Base of Linguistics)

8

 

4

 

4

 

3

 

3

Học kỳ 2

Pháp luật Việt Nam

(Vietnamese Laws)

Lịch sử Đảng Cộng sản VN

(History of Vietnamese Communist Party)

Ngữ âm tiếng Việt

(Vietnamese Phonetics)

Văn học dân gian Việt Nam

(Vietnamese Folk Literature)

Từ vựng học tiếng Việt

(Vietnamese Lexicology)

Từ Hán Việt

(Sino – Vietnamese)

 

4

 

2

 

2

 

3

 

3

 

2

Năm 3

 

Học kỳ 1

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Văn hoá Việt Nam 2

(Vietnamese Culture 2)

Ngữ pháp học tiếng Việt

(Vietnamese Grammar)

Văn học trung đại VN

(Vietnamese Middle Age Literature)

Địa lý du lịch Việt Nam

(Travel Geography of Vietnam)

Ngữ pháp văn bản tiếng Việt

(Vietnamese Text Grammar)

 

8

 

3

 

4

 

3

 

3

 

2

Học kỳ 2

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Phương pháp soạn thảo văn bản

hành chính tiếng Việt

(Methods of Composing Official Texts)

Văn hoá Việt Nam 3

(Vietnamese Culture 3)

Văn học hiện đại VN

(Vietnamese Modern Literature)

Phong cách học tiếng Việt

(Vietnamese Stylistics)

Triết học

(Philosophy)

 

6

 

2

 

 

3

 

4

 

3

 

3

Năm 4

 

Học kỳ 1

Thực hành tiếng Việt (nâng cao)

(Practice of Vietnamese)

Kinh tế chính trị

(Political Economics)

Ngữ dụng học tiếng Việt

(Vietnamese Pragmatics)

Ngôn ngữ học đối chiếu

(Contrastive Linguistics)

Lịch sử tiếng Việt

(Vietnames Language History)

8

 

3

 

3

 

3

 

3

 

Học kỳ 2

Văn hoá Việt Nam 4

(Vietnamese Culture 4)

Ngôn ngữ học xã hội

(Sociolinguistics)

Thực hành dịch

(Practice of Interpretation)

Phương pháp làm luận văn

(Methods of Composing Thesis)

Luận văn tốt nghiệp

(Graduate Thesis)

Ôn thi tốt nghiệp

(Revision)

Thi tốt nghiệp

(Graduation Test)

 

3

 

3

 

2

 

2

 

8

 

3

 

- Tham quan thực tế: 10 đvht

Tổng cộng: 190 đvht = 2850 tiết

Ghi chú: - 1 đvht = 15 tiết

- Thi tốt nghiệp: dành cho những sinh viên không làm luận văn tốt nghiệp.

- Chương trình học 4 năm dành cho những sinh viên mới bắt đầu học tiếng Việt hoặc học tiếng Việt dưới một năm.

Chương trình học 3 năm (bỏ qua năm thứ nhất) dành cho những sinh viên đã học tiếng Việt từ một năm trở lên (có giấy chứng nhận) và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học được tổ chức hàng năm.