> Chương trình đào tạo Cử nhân bằng tiếng Anh

Chương trình đào tạo Cử Nhân bằng tiếng Anh

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

Hiện nay, trường ĐH Sư phạm Hà Nội đào tạo Cử nhân bằng tiếng Anh các ngành sau:
 

 

Cử nhân  chuyên ngành Toán - Tin

Cử nhân chuyên ngành Vật lý

Cử nhân chuyên ngành Hóa

Cử nhân chuyên ngành Sinh học

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Cử nhân chuyên ngành Giáo dục Mầm non

 

Tin cùng loại