> Chương trình liên kết

Chương trình liên kết đào tạo 2+2 giữa trường ĐHSP Hà Nội và trường ĐH Pusan Hàn Quốc

2015.07.03 - Chương trình lưỡng quốc cử nhân

Chương trình 2+2 giữa ĐHSP Hà Nội và ĐHNN Bu-san là chương trình liên kết đào tạo bậc đại học. Toàn bộ chương trình đào tạo trong 4 năm (8 học kì), 2 năm đầu (4 học kì) học tại trường tuyển sinh, 2 năm cuối (4 học kì) học tại trường đối tác.