> Học bổng sau đại học

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand

2016.03.31 - Học bổng sau đại học

Chương trình Học bổng ASEAN của New Zealand trang bị kiến thức, kỹ năng và bằng cấp cho các nhà lãnh đạo tương lai nhằm đóng góp cho sự phát triển về chính trị, kinh tế và xã hội của các quốc gia trong khối ASEAN

Đăng ký học học vị cử nhân, thạc sỹ quốc tế ngành nghiên cứu Văn hóa Châu Á do trường đại học Liên hợp Đài Loan tổ chức

2016.03.14 - Học bổng sau đại học

Chương trình thạc sỹ quốc tế ngành nghiên cứu Văn hóa Châu Á do trường đại học Liên hợp Đài Loan tổ chức chính thức nhận hồ sơ cho học kì 2016-2017.

Chương trình Học bổng Chính phủ Australia nhận hồ sơ cho bậc học Thạc sĩ

2016.02.18 - Học bổng sau đại học

Tổng cộng 80 suất học bổng Thạc sĩ học toàn thời gian ở Australia sẽ được cấp cho các ứng viên Việt Nam. Ứng viên khó khăn (bao gồm ứng viên là người khuyết tật hoặc là người ở các tỉnh/huyện nghèo) có thể nhận được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Ứng viên khó khăn. 

Thông báo học bổng sau đại học của Viện Hàn lâm khoa học Academia Sinica (Đài Loan)

2016.01.20 - Học bổng sau đại học

TIGP Application Announcement for 2016   TIGP is now accepting applications for the 2016 fall semester. You are most welcomed to apply online (recommended) athttp://db1x.sinica.edu.tw/tigp/ or send the completed application package to TIGP Admissions Office by post before March 31, 2016.   We currently offer twelve interdisciplinary Ph.D. programs. To learn more about a specific option, please select from the following list to proceed to the program's website / brochure:

TIGP Introduction Brochure [PDF] 1.        Chemical Biology and Molecular Biophysics » [PDF] 2.        Molecular Science and Technology » [PDF] 3.        Molecular and Biological Agricultural Sciences » [PDF] 4.        Bioinformatics » [PDF] 5.        Molecular and Cell Biology » [PDF] 6.        Nano Science and Technology » [PDF] 7.        Molecular Medicine » [PDF] 8.        Earth System Science » [PDF] 9.        Biodiversity » [PDF] 10.     Interdisciplinary Neuroscience » [PDF] 11.     Sustainable Chemical Science and Technology » [PDF] 12.     Social Network and Human-Centered Computing  » [PDF] Application can be submitted through the on-line application system at: http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php (recommended) or by post to: Admissions Office Taiwan International Graduate Program 128 Academia Road, Section 2 Nankang, Taipei 115 Taiwan, R.O.C.   If there are any inquiries, feel free to contact TIGP Office (Email: tigp@gate.sinica.edu.tw), or the program you wish to apply to directly.

12