STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Mẫu đơn xin đi nước ngoài *Lưu ý: Phòng HTQT nhận đơn xin đi nước ngoài vào tất cả các ngày trong tuần và trả Quyết định vào thứ 5 hàng tuần. 2015.06.11 Tải về
2 Số: 17/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức, công chức 2014.05.26 Tải về
3 Mẫu đơn xin tổ chức hội thảo QT Mẫu đơn xin tổ chức hội thảo QT 2015.07.02 Tải về
4 Đơn xin cấp lại visa/tạm trú 2015.07.02 Tải về
5 Thông tư 17/2014 Thủ tục xuất cảnh dưới 90 ngày 2015.07.01 Tải về
6 Số 1832/QD-BGDĐT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về quy định cử đoàn ra nước ngoài 2015.06.02 Tải về
7 Hướng dẫn thủ tục đoàn ra, đoàn vào Thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, visa, gia hạn, tạm trú, MOU 2015.06.30 Tải về
8 Đơn xin nhập cảnh Đơn xin nhập cảnh 2015.06.11 Tải về
9 Báo cáo đoàn vào Biểu mẫu báo cáo đoàn vào 2016.03.22 Tải về
10 Văn bản về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2007.08.17 Tải về
11 Đơn xin nhập học dành cho người nước ngoài Đơn xin nhập học 2015.06.11 Tải về
12 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2012.09.06 Tải về
13 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCA-BNG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 h� 2012.01.03 Tải về
14 Thông tư số 02/2013/TT-BNG Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 2013.06.25 Tải về
15 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 2013.09.05 Tải về
16 Văn bản về hội nghị, hội thảo quốc tế Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 2010.11.30 Tải về
17 Luật số 47/2014/QH13. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.06.16 Tải về
18 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014 2014.01.20 Tải về