Văn bản & biểu mẫu > Văn bản pháp quy

STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Số: 17/2014/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức, công chức 2014.05.26 Tải về
2 Số 1832/QD-BGDĐT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về quy định cử đoàn ra nước ngoài 2015.06.02 Tải về
3 Văn bản về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2007.08.17 Tải về
4 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2012.09.06 Tải về
5 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCA-BNG Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 h� 2012.01.03 Tải về
6 Thông tư số 02/2013/TT-BNG Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực 2013.06.25 Tải về
7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 2013.09.05 Tải về
8 Văn bản về hội nghị, hội thảo quốc tế Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 2010.11.30 Tải về
9 Luật số 47/2014/QH13. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014.06.16 Tải về
10 Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014 2014.01.20 Tải về