STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Ban hành Tải về
1 Thông tư 17/2014 Thủ tục xuất cảnh dưới 90 ngày 2015.07.01 Tải về
2 Hướng dẫn thủ tục đoàn ra, đoàn vào Thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, visa, gia hạn, tạm trú, MOU 2015.06.30 Tải về
3 Báo cáo đoàn vào Biểu mẫu báo cáo đoàn vào 2016.03.22 Tải về